สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Department of Agro-Industrial, Food, and Environmental Technology (AFET)
Faculty of Applied Science
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB)

1518 Pracharat 1 Road, Wongsawang, Bang Sue, Bangkok, Thailand 10800
Tel : +66 2555 2000-24 Ext. 4702, 4703, or 4705
Fax: +66 2587 8257
Email : afet@sci.kmutnb.ac.th
http://afet.sci.kmutnb.ac.th
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทร : +66 2555 2000-24 Ext. 4702, 4703, 4705
โทรสาร: +66 2587 8257
อีเมล์ : afet@sci.kmutnb.ac.th
http://afet.sci.kmutnb.ac.th
ชื่อ-นามสกุล :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ข้อความ :
รหัสปลอดภัย : 987e0